TRI TAČKE

Свакодневни живот, али и услови у којима се реализују привредна и свака друга активност у Србији морају да буду засновани на еколошкој политици која поштује стандарде успостављених у Европској унији.

Заједно за Србију се, утолико, залаже за поштовање концепта еколошке одрживости поводом сваког инвестиционог пројекта и циклуса, будући да свако супротно понашање може да наруши биодиверзитет и услове у којима становништво живи. Због тога је процена еколошког квалитета увек у директној вези са мерама које треба предвидети и контролисати сходно позитивној законској регулативи. 

Заједно за Србију посебан акцент ставља на системски уведене еколошки одређене едукативне програме, у намери да се свест о еколошком приступу свету и положаја човека у њему негује у свим структурама друштва, поготову код људи и организација које креирају привредно-производни амбијент, али и код популације младих.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |