Interni revizor
0
0
0
s2smodern

IZVOD IZ STATUTA ZZS - INTERNI/A REVIZOR/KA

Interni/a revizor/ka

Član 56.

Interni/a revizor/ka je kontrolno-nadzorni organ Stranke.

Internog/u revizora/ku bira, na predlog Predsednika/ce, Kongres gradova na period od četiri godine.

 

Član 57.

Interni/a revizor/ka:

  1. vrši nadzor u pogledu finansijskog poslovanja Stranke;
  2. može zahtevati podatke, kao i izveštaj o finansijskom poslovanju Stranke od organa Stranke u bilo koje vreme;
  3. vrši kontrolu finansijskog poslovanja organa lokalne organizacije;
  4. daje uputstva za otklanjanje uočenih nedostataka u finansijskom poslovanju;
  5. daje preporuke, smernice i mišljenja za unapređenje finansijskog poslovanja;
  6. daje mišljenje na finansijski plan za narednu kalendarsku godinu;
  7. vrši kontrolu finansijskih izveštaja koji se podnose nadležnim organima;
  8. podnosi Kongresu gradova šestomesečni izveštaj o kontroli finansijskog poslovanja;
  9. obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Stranke.

 

Član 58.

Interni/a revizor/ka je nezavisan/a u svom radu.

Interni/a revizor/ka mora biti diplomirani/a ekonomista/kinja.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interna revizorka ZZS je Kristina Milošević.

© 2013-2021 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |