Izvršni odbor

 

Izvršni odbor je izvršno-politički organ AKCIJE koji koordiniše aktivnostima Platforme i sprovodi odluke Veća organizacija.

Izvršni odbor AKCIJE čini po jedan ovlašćeni predstavnik organizacija članica.

 

Predsedavajući Izvršnog odbora AKCIJE je Stefan Ostojić, ovlašćeni predstavnik Zajedno za Srbiju.

 

Članice i članovi Izvršnog odbora AKCIJE su:

 1. Stefan Ostojić;
 2. Aleksandar Đekić;
 3. Aleksandar Jevtić;
 4. Aleksandar Nešić;
 5. Aleksandar Šestović;
 6. Boban Evetović;
 7. Borjan Gavrilović;
 8. Dragana Mortvanski;
 9. Dušan Raičković;
 10. Dušan Živković;
 11. Dušica Barović;
 12. Ivan Manić;
 13. Ivana Đurović;
 14. Marko Mijailović;
 15. Milan Čičulić;
 16. Miodrag Stanišić;
 17. Petar Marković;
 18. Slađan Živanović;
 19. Vesna Matić;
 20. Vojkan Lazarević;
 21. Zoran Stojanović.

 

 

IZVOD IZ STATUTA AKCIJE - Izvršni odbor AKCIJE:

 

Izvršni odbor je izvršno-politički organ Platforme.

Izvršni odbor odgovara za sprovođenje odluka Veća organizacija, odlučuje o pitanjima unutrašnje operativne organizacije Platforme, koordiniše aktivnostima Platforme, koordiniše aktivnosti partnerskih organizacija sa aktivnostima Platforme, predlaže rešenja uočenih problema Veću organizacija, donosi Poslovnik o svom radu, i vrši i druge poslove koje mu poveri Veće organizacija.

Članove/ice Izvršnog odbora bira i razrešava Veće organizacija. 

Svaka organizacija-članica ima pravo na najmanje jednog člana/icu Izvršnog odbora.

Mandat članova/ica Izvršnog odbora traje godinu dana.

Predsedavajući Izvršnog odbora je ovlašćeni predstavnik organizacije-osnivača – stranke Zajedno za Srbiju.

Veće organizacija može odrediti resorna zaduženja pojedinačnih članova/ica Izvršnog odbora.  

Izvršni odbor radi u sednicama i može da punopravno odlučuje ako sednici prisustvuje najmanje polovina od ukupnog broja članova/ica.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova/ica, ako ovim Statutom ili odlukom Veća organizacija nije drugačije određeno.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |