Aktuelno

 

Ovih dana poreska uprava vrši pritisak na internet radnike, sa ciljem da od nijh naplati poreze i doprinose za poslednjih pet godina, ne zaboravljajući kaznenu kamatu . Kažu da je nepravedno da ljudi koji ostvaruju “ fantasticne “ prihode ne budu oporezovani. Država tvrdi kako su svi morali da znaju da treba da prijave i plate porez, iako ih o tome nikada niko nije obavestio. Po Zakonu o poreskom postupku i administraciji PU je bila dužna da, ukoliko to ne učini fizičko lice po službenoj dužnosti, podnese poresku prijavu u ime tog lica. Zašto to nikada nije učinjeno?

Pa zato što je PU bila svesna problema da se važeći poreski propis donet 2001. godine i ne odnosi se na IT usluge. Iz jednostavnog razloga – ovakve usluge tada nisu ni postojale. Norma se u vreme donošenja odnosila na sporadične uplate iz inostranstva, a ne na usluge obavljanja delatnosti.

Država do sada nije uspela da sagleda stvarnost i da stvori poreski ambijent koji će podsticati rad na internetu. Sadašnji režim, koji je na vlasti već više od osam godina, bahato primenjuje normu koju je pregazilo vreme. Nedostaje im novac u državnoj kasi i pokušavaju da ga pronađu kod svakoga za koga pretpostavljaju da ga je zaradio, ne vodeći računa što tako ugrožavaju jedan važan deo naše privrede.

Svako treba da plati porez i poreski obveznici koji obavljaju IT delatnost ne beže od obaveze plaćanja poreza, ali ne po stopama koje predstavljaju drastično fiskalno opterećenje od 45 do 70%. Podsećamo da u sveukupnom digitalnom tržištu srpski programeri, dizajneri, pisci, prevodioci, medijski i marketing stručnjaci učestvuju sa obimom posla koji ih drži na visokom 11.mestu. Nakon ovakvih brutalnih poreskih mera, radnici na internetu imaju dve opcije: da nađu drugi način da zarade novac u sivoj zoni ili da napuste Srbiju i potraže sreću negde gde će se njihov rad više ceniti.

 

Da se to ne bi dogodilo predlažemo:

  1. Da odmah budu obustavljeni svi poreski postupci koji se vode protiv radnika na internetu;

  2. Da odmah bude izradjena temeljna analiza ovog tržista i da ta analiza bude dostupna javnosti;

  3. Da se, posle sprovedene javne rasprave , donese propis, koji će sistemski urediti ovu oblast. Podsticajima i progresivnim stopama oporezivanja od Srbije treba stvoriti poreski raj za IT usluge.

© 2013-2023 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |