Aktuelno

 

Stranka Zajedno za Srbiju i Građanski demokratski forum smatraju da izostanak odluke REM-a da pravilnikom sankcioniše dnevno emitovanje rialiti programa i pomeri ga u noćne sate, dokazuje da ovo telo nema kapaciteta da obavlja posao koji mu je namenjen.

Isti je slučaj i sa izveštajem o praćenju predizborne kampanje od strane elektronskih medija, u kome se mnogo toga konstatuje, ali i kada se ukaže na napravilnosti, izostaju sankcije. Potpuno je neverovatna vrlo blaga reakcija Saveta REM na izrazito obimnu funkconersku kampanju, korišćenje javnih resursa i veliku nesrazmeru prisutnosti izbornih takmaca u pojedinim medijima, na šta je pre izbora ukazivano od učesnika izbora, stručne i opšte javnosti. Umesto da to stanje menja ingerencijama koje ima, REM poziva medije da samoregulatorno reše ovaj problem.

Potvrđuje se bojazan koju je Građanski demokratski forum saopštio i prilikom prošlogodišnih razgovora vlast-opozicija na Fakultetu političkih nauka, da jednostavna dopuna sastava Saveta REM-a po postojećem zakonu i u dosadašnjoj proceduri, neće biti dovoljna za dobar rad ove institucije, iako su novi članovi pokazali konstruktivne namere. Iz rasprave u Savetu REM-a vidljivo je mešanje uređivanja medija, cenzure i zakonskih ingerencija, što dokazuje nedovoljnu stručnost većine članova Saveta, a time i nedovoljnu kompetentnost celog REM-a. Dugogodišnja praksa u kojoj izostaju reakcije ovog tela na prekršaje i nezakonito ponašanje pružalaca programskih usluga, pogotovo u vezi sa izborima, potvrđuje da REM nije nezavisno regulatorno telo, što bi trebalo da bude i po evropskim standardima i praksi i po našim zakonima.

Građanski demokratski forum i stranka Zajedno za Srbiju, osuđuju ovakvo ponašanje Regulatora elektronskih medija i smatraju da njegov rad mora temeljno da se promeni i zakonski i praktično, jer je to preduslov da se menja medijska scena Srbije sa mnogo više uvažavanja javnog interesa.

© 2013-2024 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |