Благоје Брадић - амандман на Закон о високом образовању
Активности посланика
Facebook
Twitter

Благоје Брадић - амандман на Закон о високом образовању

Излагање Благоја Брадића у Народној скупштини Републике Србије – 9. септембар 2014. године, образлагање амандмана на предлог Закона о високом образовању:

“Захваљујем господине председавајући. Господине министре, колегинице и колеге посланици, поднео сам амандман на члан 5. који се односи на члан 23, а он се бави акредитацијом високошколских установа, тј министарстава, конкретно, овлашћењима министарства који каже, прочитаћу вам изглед члана како је гласио – министарство предлаже Влади политику високог образовања, планира политику уписа студената на студије које остварују високошколске установе и чији је оснивач Република на предлог Националног савета, под три, прати развој високог образовања, под четири, издаје дозволу за рад високошколских установа, под пет, утврђује садржај дипломе и додатак дипломи.

Министарство је предложило да се то мења и да гласи – утврђује начин издавања дипломе и додатак дипломи, уз образложење да се то усклађује са законом којим се уређује заштита података о личности. Уложио сам амандман, мислим да је смислен који гласи да уместо „утврђује начин издавања дипломе и додатак дипломи“, гласи – утврђује начин издавања дипломе, садржај и додатак дипломи.

Због чега? Зато што, будући да формулација утврђује начин издавања дипломе, не може у потпуности да замени првобитан израз „садржај“, онда предлажем да се не избаци стари, већ да се само постојећој формулацији придода – утврђује начин издавања. Ова примедба није само стилског карактера, како можда изгледа, јер начин издавања не мора да се односи на садржај дипломе или само на њега, па у том случају садржаји дипломе могу бити различито сагледани, од образовне институције до образовне институције, и да се тако унесе шаренило у сагледавању шта садржај дипломе обухвата. Добро би било да се то даље уређује из једног компетентног центра, а то је, по мом мишљењу, једино Министарство које практично спроводи државну политику и кроз питање као што је једнообразност издавања дипломе. Сведоци смо да што више високошколских установа акредитује.

Овим мојим предлогом, ако Министарство прихвати мој амандман, ће искључиво Министарство уређивати како та диплома изгледа, да немамо рецимо један државни економски или правни факултет који има једну форму дипломе, то исто имате другачије на „Мегатренду“ или неком другом приватном факултету или универзитету, да би дипломе биле једнообразне, са једнаким садржајем, ако треба, то је већ одлука Министарства, и обликом и величином да дипломе нису разнолике, него да они који стекну високошколско образовање имају бар диплому уједначену.

То је била основна идеја и мислим да нема разлога да се не прихвати нешто што треба да буде одлука и одговорност Министарства, него да се остави широко да сваки факултет одлучује како сматра за сходно, а онда да видимо да ли је валидно или није валидно. Мислим да је смислено да то Министарство изворно уреди и да нема проблема. Хвала.”

Почетна

Вести

О нама

Организација

Мултимедија

Контакт