Људска и мањинска права и слободе
0
0
0
s2smodern

Сваки демократски амбијент полази од тога да институционално створи предуслове за конкретно остваривање људских права и слобода. Будући да су она у директној вези са природом друштвеног система, то се Заједно за Србију залаже да већи степен људских права и слобода буду израз плуралног друштваног система, а не као деценијама уназад важећег централистичког концепта. 

У том смислу се људска права и слободе везују за друштвено устоличена решења која се испостављају, најпре, на нивоу месних заједница, других основних јединица само-управе – општине или града и региона, као најближих друштвених средина у којима људи на најнепосреднији начин креирају услове и интересе свог деловања. Једино у том случају људска права и слободе неће бити изражена на симболичком нивоу, тим пре што су до сада фигурирала без системских решења која није ни могао да понуди централистички и партиократски облик функционисања друштва.

Истовремено, истинским концептом самоуправе регулисаће се и мањинска права као колективна права, са посебним залагањем за остваривање високог нивоа културне аутономије. Сходно томе припадници мањинских заједница биће у могућности да своја права остварују не само као грађани државе Србије, већ и као припадници заједница по етничком принципу. 

Заједно за Србију наставља са залагањем за остваривање права и слобода мањинских заједница сходно Уставу, али и према осталим међународним стандардима и декларацијама о језику, образовању, информисаности, преузимању одговорности кроз делотворну друштвену партиципацију, интеграцију у друштву и сваки облик солидарности.

У склопу проширења људских права и слобода Заједно за Србију се посебно залаже за бољи статус свих рањивих група и родне равноправности на начин да се законским и подзаконским актима држава обавезује на поштовање европских стандарда. 

© 2013-2020 Zajedno za Srbiju  | Sva prava zadržana |